standard

Aantal duurzaamheidskeurmerken stijgt explosief

ft

Het aantal duurzaamheidskeurmerken in Nederland stijgt explosief. In de afgelopen anderhalf jaar kwamen er ruim 90 merken en logo’s bij. Dit kwam naar voren uit een inventarisatie van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Deze organisatie gaat een online keurmerkenwijzer lanceren, waarmee het duidelijkheid hoopt te scheppen in het woud van keurmerken.

In de keurmerkenwijzer staat informatie over ruim 170 duurzaamheidskeurmerken en -logo’s. ‘Het is geen wonder dat er zoveel verwarring bestaat over wat zo’n bloemetje, blaadje of aardbol op een product nu eigenlijk betekent’, zegt directeur Vera Dalm van Milieu Centraal tegen Duurzaam Nieuws.

Verwarring

De keurmerken zijn bedoeld om een milieuvriendelijke keuze in een winkel te vergemakkelijken. Er komen er nu echter zoveel bij, dat ze niet allemaal goed gecontroleerd worden. Dit zorgt voor verwarring. Op de website keurmerkenwijzer.nl staan alle duurzaamheidskeurmerken dan ook overzichtelijk op een rij. Ze zijn onderling te vergelijken op milieuvriendelijkheid, dierenwelzijn, eerlijke handel en de betrouwbaarheid van de controle. Volgens Dalm is het goed als producenten zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande, bekende en betrouwbare duurzaamheidskeurmerken.

Misleiding

Er wordt ook veel aan misleiding gedaan met de logo’s. Zo staan op blikjes tonijn vaak plaatjes van een dolfijn met de tekst ‘dolfijnvriendelijk gevangen’. Er zijn echter zeker tien variaties op dit logo, waarvan er slechts bij één sprake is van betrouwbare controle. De logo’s houden bijvoorbeeld geen rekening met overbevissing van tonijn of bijvangsten van andere zeedieren. Daarom is het raadzaam alleen af te gaan op het MSC-keurmerk voor duurzaam gevangen vis.

Ik kies bewust

Een ander logo dat onduidelijk blijkt te zijn, is het ‘Ik kies bewust’-logo. Veel mensen denken dat dit iets zegt over duurzaamheid, maar het gaat over gezondheid. Verder zijn keurmerken met ‘niet getest op dieren’ op cosmetica en het ‘chloorvrij gebleekt papier’ misleidend. Dit is de normale gang van zaken in Europa en maakt een product dan ook niet onderscheidend.