standard

Wind belangrijkste bron duurzame energie

windmolens-2-1

Nog nooit eerder was windenergie de belangrijkste bron van hernieuwbare energie. In de voorgaande jaren was biomassa altijd de belangrijkste bron maar in in 2014 werd er het meeste hernieuwbare energie geput uit windenergie. De elektriciteitsproductie in 2014 was maar liefst 8 procent hoger dan in 2013 terwijl de productie[...]

standard

Je eigen energiecentrale

Eigen energiecentrale

Nee een kerncentrale mag je nog steeds niet bouwen in je achtertuin. In een tijd van crisis en een bewustwording van duurzaamheid en milieubesparende technieken willen mensen graag investeren in duurzame energie. Maar hoe? Sommige onuitputtelijke energiebronnen die er bestaan kunnen we als particulier al benutten. De energiebronnen zon, water[...]

standard

ECN reageert op kritiek windmolenplan

Windmolenpark

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een reactie gegeven op de kritiek die experts van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) afgelopen week gaf op de kabinetsplannen om te investeren in windmolens. Het ECN beweert transparant en objectief te zijn en het geeft een aantal onderbouwingen voor de berekeningen: Leereffecten[...]

standard

Investering windmolens veel hoger volgens wetenschappers

Investeringen in Windmolens

Een team van elf wetenschappers schrijft in een brief aan de Henk Kamp, minister van Economische Zaken, dat de investering in windmolens die is opgenomen in het Energieakkoord veel hoger zal uitvallen dan de geplande 3,7 miljard euro. Te rooskleurig De situatie zou volgens de wetenschappers veel te rooskleurig worden[...]