standard

Druk op E.ON en GDF Suez wordt opgevoerd

kolencentrale-maasvlakte

Met het argument dat de capaciteit van de huidige centrales in Nederland niet toereikend zou zijn op koude winterdagen, kregen E.ON en GDF Suez toestemming om twee nieuwe kolencentrales te bouwen op de Maasvlakte bij Rotterdam. Op voorwaarde dat ze de CO2-uitstoot naar een leeg gasveld onder de Noordzee zouden afvoeren via een speciaal te bouwen installatie. Aangezien het er op lijkt dat er tot op de dag van vandaag nog geen (zichtbare) activiteiten in die richting zijn ondernomen en de installatie uiterlijk in 2015 in werking moet worden gesteld, is de maat nu vol bij de gemeente Rotterdam en is er een boze brief op de deurmat van E.ON en GDF Suez gevallen.

Groene ambitie Rotterdam

De boosheid van de gemeente is begrijpelijk, al is het maar omdat hun ambitie om in 2025 50 procent minder CO2-uitstoot te produceren dan in 1990, op deze manier in gevaar komt. Als de installatie voor de CO2-afvoer er niet tijdig komt, zou dat ook een doorn in het oog zijn voor het Rotterdam Climate Initiative, een project dat de leefomgeving in de havenstad moet verbeteren. De CO2-uitstoot zou dan niet met de gewenste 10 procent dalen, maar daarentegen met 40 procent stijgen.

Van intentie naar actie


E.ON en GDF Suez hebben tot half januari 2014 de tijd om te reageren op de brief. Of het daadwerkelijk zo is dat beide bedrijven economische belangen boven de volksgezondheid stellen, valt nog te bezien. E.ON is samen met GDF Suez initiatiefnemer van het ROAD-project (Rotterdam Afvang en Opslag Demonstratieproject) met als streven een wereldwijde bijdrage te leveren aan de innovatie van CO2-afvang en offshore opslag. De groene intentie van de energie van E.ON staat dus buiten kijf en er zijn zeker al activiteiten richting de bouw van een installatie ontplooid. Het wachten is nu op E.ON die zijn veelbelovende woorden omzet in daden. Zoals dat hoort in Rotterdam.