DuboCalc

rijkswaterstaatDe regering heeft een belangrijke taak bij het promoten van duurzame innovatie en duurzaam ondernemen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de regering regelmatig met nieuwe initiatieven komt om duurzaamheid te stimuleren. Een van die initiatieven is DuboCalc, een methode om het energieverbruik van Grond-, Weg- en Waterbouwwerk (GWW) te berekenen.

Wat is DuboCalc?

DuboCalc is, zoals uit de inleiding al blijkt, een rekenmethode om het energieverbruik bij GWW-werk te berekenen. Er wordt bij de berekenmethode rekening gehouden met het energieverbruik en alle milieueffecten over de gehele levenscyclus van een project. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de winning van materialen die gebruikt worden tot de energie die wordt verbruikt voor de sloop van het product. Via een schaduwprijsmethode wordt het resultaat uiteindelijk in een enkel getal uitgedrukt: de MKI-waarde.

EMVI

De MKI-waarde is een belangrijke waarde die Rijkswaterstaat gebruikt bij het bepalen van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Wanneer er GWW-werk uitgevoerd moet worden, dan wordt met behulp van het EMVI-model een inschrijving geselecteerd op basis van de prijs en kwaliteit. Onder kwaliteit vallen in dit geval onder andere de duurzaamheid, risicobeheersing en publieksgerichtheid.

Bevordering milieukwaliteit

Naast de MKI-waarde waaruit blijkt hoe groot de milieubelasting van een GWW-project is, wil Rijkswaterstaat de milieukwaliteit ook bevorderen door te eisen dat een deel van het EMVI-bedrag is bestemd voor de milieukwaliteit (berekend met behulp van de DuboCalc-methode). Milieukwaliteit is als EMVI-criterium in stappen ingevoerd en vanaf het begin van dit jaar zitten we in de laatste stap, waar 35 procent van het EMVI-bedrag bestemd is voor milieukwaliteit.

Het percentage van 35 procent wordt bij de meeste projecten aangehouden, maar Rijkswaterstaat heeft wel de mogelijkheid ervan af te wijken. Het percentage kan namelijk worden aangepast wanneer blijkt dat de milieukwaliteit ook significant meeweegt er met een lager percentage of wanneer blijkt dat een hoger percentage noodzakelijk is.

De toekomst van DuboCalc

DuboCalc is een standaard die Rijkswaterstaat in overleg met andere overheden en partijen heeft ontwikkeld. Het is eind 2012 beschikbaar gesteld aan de GWW-sector en daarmee is het project voor de overheid afgerond. De overheid is op dit moment op zoek naar een of meerdere marktpartijen die de ontwikkeling van DuboCalc willen doorzetten en de methode willen exploiteren.