Duurzame innovatie

Duurzame innovatie is in Nederland in de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. We zijn ons allemaal bewust dat de natuur en het milieu veel schade toebrengen en dat er dus veranderingen moeten plaatsvinden. Duurzame innovatie komt dan ook steeds meer in de spotlight te staan.

Wat is duurzame innovatie?

Onder duurzame innovatie valt het ontwikkelen en realiseren van nieuwe producten en processen die de duurzaamheid verbeteren. Zo kunnen nieuwe productietechnieken ervoor zorgen dat er minder co2 wordt uitgestoten en kunnen betere methodes en techniek in de agricultuur voedselschaarste in de toekomst voorkomen.

Veel mensen denken dat innovatie en technologische vooruitgang hetzelfde zijn, maar in de praktijk is dit niet altijd het geval. Nieuwe technieken kunnen uiteraard voor innovatie zorgen, maar binnen een organisatie en op het gebied van marketing kan ook met behulp van kennis innovatie plaatsvinden.

De situatie in Nederland

Nederland is net als veel andere landen in West-Europa een land dat vrij milieubewust is en de consument doet het liefst zaken met bedrijven die duurzaam ondernemen. Duurzame innovatie is voor ondernemers in Nederland dan ook vrij belangrijk.

Het feit dat duurzame innovatie belangrijk is, is terug te zien op de ranglijst met de meest innovatieve landen die wordt opgesteld door onder andere het WIPO. Nederland heeft de afgelopen jaren een flinke sprong gemaakt op de lijst en we hebben inmiddels de vierde plaats veroverd.

Stijgende lijn doorzetten

Om onze toekomstige generaties ook te kunnen laten genieten van de aarde is duurzame innovatie en duurzaam ondernemen noodzakelijk. Gelukkig zijn er verschillende organisaties die duurzame innovatie en duurzaam ondernemen in Nederland stimuleren en zij willen proberen om de stijgende lijn op dit gebied door te zetten.

Zo toets het Planbureau voor de Leefomgeving regelmatig of Nederlandse ondernemingen voldoende duurzaam ondernemen en proberen de overheid en organisaties MKB-Nederland duurzaam ondernemen te ondersteunen met behulp van subsidies, fondsen en waarborgen. Daarnaast zijn er ook kleinere initiatieven zoals de DJ100 die een bedrage leveren.