standard

ECN reageert op kritiek windmolenplan

Windmolenpark

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een reactie gegeven op de kritiek die experts van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) afgelopen week gaf op de kabinetsplannen om te investeren in windmolens.

Het ECN beweert transparant en objectief te zijn en het geeft een aantal onderbouwingen voor de berekeningen:

Leereffecten

Volgens het ECN zullen leereffecten op zowel financieel als technisch gebied ervoor zorgen dat de bedragen die geïnvesteerd moeten worden in de toekomst zullen afnemen. Daarnaast werden hogere kosten voor het verder van de kust plaatsen van windmolens al in de berekeningen van het ECN meegenomen. Het NKPW denkt juist dat de bedragen die geïnvesteerd moeten worden toenemen, maar die visie deelt het ECN niet.

Scope

Daarnaast zou de scope van beide organisaties ook niet overeenkomen volgens het ECN. Het ECN heeft alleen gekeken naar de additionele effecten en investeringen als gevolg van Energieakkoord tot 2020, terwijl NKPW naar alle energie-ontwikkelingen kijkt en bovendien ook investeringen die pas na 2020 moeten worden gemaakt heeft meegerekend.

Verbeterde technologie

Tot slot gaat het ECN er vanuit dat een kwart van de windmolens al voor 2020 moet worden vervangen en in dit geval kan er voor nieuwere en betere windmolens worden gekozen die meer energie kunnen opwekken. De experts van het NPKW zouden geen rekening houden met de vervanging en vernieuwing van windmolens.