standard

Het einde van onze beschaving

The Club of Rome

Aan elk verhaal zit een begin en een eind. Maar zit er dan ook een eind aan het verhaal van de mensheid? Onze beschaving groeit maar door en is afhankelijk van bepaalde grondstoffen. Maar wat gebeurd er als deze er niet meer zijn?

De Club van Rome

Aurelio Peccei en Alexander King namen in april 1968 het initiatief voor de bijeenkomst van 36 wetenschappers in Rome om te praten over hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld. Deze Club van Rome werd wereldberoemd vanwege hun voorspelling in 1972 over de grenzen aan de groei. De Club van Rome voorspeldde dat nog voor 2100 de voorraden aan fossiele brandstoffen op zouden raken en dit het einde van onze beschaving zou betekenen. Hierop kwam veel kritiek. De voornaamste was dat de Club van Rome niet nieuwe technieken in rekening nam bij de voorspelling. 

De werkelijkheid

Echter uit recente studies blijkt dat de voorspelling van de club van Rome nog steeds juist is. Het tijdspad dat de Club van Rome schetste ligt nog altijd op schema met de werkelijkheid.

De onderzoekers stellen niet dat elke bewering uit het boek uit zal komen maar de bevindingen moeten wel alarmbellen aflaten gaan aldus de Australische onderzoekers.

“Het lijkt onwaarschijnlijk dat het streven naar aanhoudende groei kan blijven duren zonder ernstige, negatieve effecten te hebben, en die effecten kunnen sneller voelbaar zijn dan we denken.”

Iedereen zou zich na het onderzoek moeten afvragen hoe we onszelf en volgende generaties kunnen beschermen tegen een onzekere toekomst door uitbuiting van de natuur en vervuiling van de aarde. Het enige dat ons nu nog kan redden lijkt een ommezwaai in technologie en bewustzijn.