standard

Investering windmolens veel hoger volgens wetenschappers

Investeringen in Windmolens

Een team van elf wetenschappers schrijft in een brief aan de Henk Kamp, minister van Economische Zaken, dat de investering in windmolens die is opgenomen in het Energieakkoord veel hoger zal uitvallen dan de geplande 3,7 miljard euro.

Te rooskleurig

De situatie zou volgens de wetenschappers veel te rooskleurig worden ingeschat, doordat de Sociaal Economische Raad onbetrouwbare informatie van het ECN heeft aangenomen als basis voor de berekening van de investering. Volgens de wetenschappers zou de investering in windmolens daardoor in realiteit ruim 15 miljard hoger kunnen uitvallen.

Meer investeren

Er zou voornamelijk veel meer moeten worden geïnvesteerd in windmolenparken. De overheid zou er op dit moment vanuit gaan dat windmolenparken steeds goedkoper kunnen worden gebouwd, terwijl uit de praktijk zou blijken dat de kosten juist sterk toenemen. Daarnaast zou ook de energieopbrengst van de windmolens ten minste 40 procent lager uitvallen dan is voorgesteld.