standard

Je eigen energiecentrale

Eigen energiecentrale

Nee een kerncentrale mag je nog steeds niet bouwen in je achtertuin. In een tijd van crisis en een bewustwording van duurzaamheid en milieubesparende technieken willen mensen graag investeren in duurzame energie. Maar hoe? Sommige onuitputtelijke energiebronnen die er bestaan kunnen we als particulier al benutten. De energiebronnen zon, water en wind zijn de belangrijkste en bekendste energiebronnen.

Zonne-energie

Energie uit zonlicht is steeds meer in opkomst. Hoewel de techniek nog vrij duur is stimuleert de overheid de zonne-energie voor particulieren door bijvoorbeeld 7,5 cent per kilowattuur korting te geven op de energiebelasting en 9 cent per kilowattuur subsidie op grootschalige projecten. Als de particulier meer energie opwekt dan dat hij zelf verbruikt, kan de particulier een vergoeding krijgen voor de geleverde stroom.

Windenergie

Particulieren kunnen ook participeren in het opwekken van windenergie. Dit zijn alleen enorm dure projecten en worden vaak door groepen, wijken of gehele dorpen begonnen. Hier komt veel bij kijken wat betreft juridische en wetgevingszaken.

Water energie

Wateren ergie is niet de meest voor de hand liggende manier voor particulieren om groene stroom op te wekken. Er zijn niet veel mensen met een stuwmeer of een snel stromende rivier op hun grond waar een turbine op geplaatst kan worden. Energiemaatschappijen hebben echter wel programma’s waarbij particulieren kunnen investeren in water energie.