standard

Kabinet wil veel minder afval

mansvekd

Het kabinet heeft bij monde van staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu de ambitie uitgesproken om de hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand in de komende jaren te halveren. Hierbij komt de focus te liggen op het recyclen van afval. Weggooien moet volgens Mansveld minder vanzelfsprekend worden.

De afgelopen jaren is het in steeds meer gemeenten verplicht om afval strikt te scheiden. Dit kost mensen moeite, maar levert ook wat op. Volgens Mansveld is afval dan ook waardevol en ‘weggooien geen optie meer’. Op dit moment wordt jaarlijks nog zo’n 10 miljoen ton afval gestort en verbrand. In de komende tien jaar moet dit worden gehalveerd tot 5 miljoen ton. Dat heeft Mansveld geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

VANG

De brief bevat uitleg over het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Dit programma moet ondernemers ondersteunen afval beter te scheiden. Dit moet er dan weer toe leiden dat de afvalberg verkleint en slimme productie toeneemt. Zo moet het aanspreken van grondstoffen tot een minimum worden beperkt.