gallery

Schultz sluit milieu-akkoord met Kazachstan

Nederland en Kazachstan gaan intensief samenwerken op het gebied van water, energie en groene economie. Daarover tekende minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maandag een akkoord met haar Kazachse collega Kapparov van Water en Milieu.

Schultz ziet in Kazachstan een belangrijke opkomende economie en hoopt met het akkoord wederzijds deuren te open voor het bedrijfsleven. Qua oppervlakte hoort Kazachstan tot de tien grootste landen van de wereld, maar het heeft met 17 miljoen inwoners ongeveer net zoveel inwoners als Nederland.

Kolen

Economisch is het land in opkomst. Toch is het voor energie nog altijd voor 80 procent afhankelijk van kolen. De ambitie van Kazachstan is om tot 2050 ieder jaar een  procent van het BBP te investeren in duurzame energie. Dit sluit goed aan bij de Nederlandse ambities. Nederland investeert sterk in innovaties op het gebied van duurzame energie. Daarnaast gaan de landen ook op het gebied van watermanagement samenwerken. In Kazachstan bestaat een dreigend watertekort en er zijn drastische stappen nodig. Nederland beschikt over veel kennis op dit gebied.

Groene samenwerking

Volgens Schultz horen onze kennis over watermanagement en afvalbeheer tot de besten ter wereld. Ze hoopt dat de overeenkomst een groene samenwerking een duw in de rug geeft. Het gaat hierbij vooral over praktische zaken op het gebied van milieu- en watermanagement. Hierbij moet worden gedacht aan de bescherming van waterbronnen tegen verontreiniging, nieuwe waterzuiveringstechnieken, efficiënt energiegebruik, recycling, klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Doel is een langjarige samenwerking op gelijke voet en met wederzijds profijt.