standard

Steeds meer bedrijven maken werk van MVO

duurzaam ondernemen.jpg

Steeds meer bedrijven maken werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Netwerkorganisatie MVO Nederland concludeert dit in haar tweejaarlijkse trendrapport. Zowel voor het midden- en kleinbedrijf als voor multinationals geldt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt. Eerder schreven we al dat het merk Patagonia flink investeerde in duurzaam ondernemen. Zij waren wereldwijd het eerste bedrijf dat beschikte over een transparant duurzaamheidsbeleid. Nu volgen bedrijven zoals Gulpener, La Place, DSM, Philips, Unilever en C&A.

MVO Nederland

In 2004 is MVO Nederland opgericht door het Ministerie van Economische Zaken. Deze instelling wil bedrijven inspireren, verbinden en versterken op het punt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, om zo tot een groenere economie te komen. Dit alles onder het motto: ‘Samen veranderen’. Doordat MVO Nederland 10 jaar bestaat in 2014 reiken ze eenmalig de MVO Nederland award uit. Deze award is voor het bedrijf dat de afgelopen 10 jaar het meest toonaangevend is geweest op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onderstaande afbeelding ontvangt Gulpener de MVO Nederland award.

Winnaar MVO Nederland Award

Technologie

Technologie speelt een belangrijke rol binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens de organisatie zorgt deze technologie namelijk voor een flinke versnelling in het proces om het uiteindelijke doel te bereiken.

“Door nieuwe technologie kunnen we zuiniger met dingen omgaan. Chips, apps, sensoren en drones zorgen voor meer duurzame economische groei, het verlagen van de CO2-uitstoot en het terugdringen van verspilling.”-Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland.

Toekomst

De verwachting is dat er in de toekomst steeds meer geld te verdienen is met duurzaam ondernemen. MVO Nederland verwacht namelijk dat de Nederlandse sector van schone technologie kan groeien van het huidige 10 miljard naar 30 miljard euro in 2020. Bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele energie zijn op hun retour terwijl bedrijven met een actief klimaatbeleid 20 procent beter presteren dan de bedrijven die geen actie ondernemen.