standard

Wind belangrijkste bron duurzame energie

windmolens-2-1

Nog nooit eerder was windenergie de belangrijkste bron van hernieuwbare energie. In de voorgaande jaren was biomassa altijd de belangrijkste bron maar in in 2014 werd er het meeste hernieuwbare energie geput uit windenergie. De elektriciteitsproductie in 2014 was maar liefst 8 procent hoger dan in 2013 terwijl de productie uit biomassa met 16 procent daalde. Dit meldt het CBS in een persbericht.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Voorbeelden hierin zijn windenergie, biomassa, zonne-energie en waterkracht. In 2014 was de totale productie van hernieuwbare energie 11,7 miljard kWh, dit is net iets minder dan 10% van het totale energieverbruik. Opvallend is dat de productie van hernieuwbare energie in 2014 minder was dan in 2013 en 2012. In onderstaande afbeelding is de productie van hernieuwbare elektriciteit weergegeven.

productie hernieuwbare energie.jpg

Windenergie

De windproductie in 2014 was gegroeid tot 4,98 miljard kWh, dit is 42% van de totale productie van hernieuwbare elektriciteit. Dit komt mede door de opening van een aantal nieuwe windmolenparken. Hierdoor is de capaciteit van de Nederlandse windmolens gestegen met ongeveer 150 megawatt tot ongeveer 2850 megawatt. In totaal kunnen windmolens 2,85 GW aan elektriciteit genereren, goed voor inmiddels een aandeel van 4,98 procent van de totale opgewekte hoeveelheid elektriciteit in Nederland in 2014.

De overheid wil in de toekomst nog meer productie genereren uit windenergie en streeft naar 6 duizend megawatt op land in 2020 en 4,5 duizend megawatt op zee in 2023. Het windvermogen zal dan sneller moeten groeien om deze doelstellingen te behalen. In onderstaande afbeelding is de huidige capaciteit van de windmolens in Nederland weergegevencapaciteit windmolens